Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Czytaj wiecej »

O firmie

Firma SprintCar od 1999 roku zajmuje się
produkcją i sprzedażą autobusów i mikrobusów
na bazie fabrycznie nowych i używanych
podwoziach marki:
MERCEDES SPRINTER, VW CRAFTER,
IVECO DAILY, FIAT DUCATO

w wersji luksusowej, turystycznej
i podmiejskiej od 9 do 24 miejsc.

 

Firma SprintCar została założona w 1999 roku, od tego czasu zajmuje się produkcją i sprzedażą autobusów oraz mikrobusów. Od początku działalności dokładamy wszelkich starań aby sprostać wszelkim wymaganiom Naszych odbiorców.

W swojej działalności na pierwszym miejscu stawiamy potrzeby klienta, dlatego staramy się dostosować swoją ofertę pod indywidualne zamówienia. W procesie produkcji olbrzymią wagę przykładamy do wymagań stawianych nam przez właścicieli firm przewozowych, jak również tworzymy z myślą o przyszłych pasażerach i kierowcach. Działamy tak, aby sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających użytkowników.

Priorytetem przy produkcji stało się dla nas bezpieczeństwo oraz komfort jazdy pasażerów i kierowcy. Dlatego przy produkcji korzystamy z najwyższej klasy komponentów mających zapewnić użytkownikowi niezawodność oraz wygodę.

 

Polityka jakości SprintCar

SprintCar to firma zbudowana ze sprawnego i w pełni zaangażowanego zespołu, który koncentruje się na zaspokajaniu potrzeb swoich Klientów i oferowaniu im produktu o najwyższej jakości. Priorytetem przy produkcji jest bezpieczeństwo oraz komfort  pasażerów i kierowcy. Dlatego przy produkcji firma korzysta z najwyższej klasy komponentów mających zapewnić użytkownikowi niezawodność oraz wygodę.

Aby skuteczniej realizować te założenia, opracowaliśmy, wdrożyliśmy i będziemy doskonalić System Zarządzania Jakością, oparty na wymaganiach norm ISO 9001:2015.

 

 

Politykę Jakości realizujemy przez:

-            monitorowanie oczekiwań i zadowolenia Klienta

-            spełnianie wymagań klienta dotyczących wyrobu

-            kształtowanie świadomości pracowników w zakresie jakości

-            ciągłe doskonalenie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji zespołu pracowników oraz budowanie atmosfery współpracy i zaangażowania w wykonywanie zadań

-            doskonalenie naszych działań w szczególności produkcji i nadzorowania jakości wyrobów i usług

-            zapewnienie odpowiednich warunków pracy, etyki wobec pracowników

-            Analizę przestrzeni wewnątrz jak i na zewnątrz firmy pod względem pojawiających się szans i zagrożeń

 

 

Kierownictwo zapewnia, że Polityka Jakości jest znana, rozumiana i utrzymana w całej firmie. Jednocześnie zobowiązujemy się do zapewnienia środków pozwalających na utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.

 

 

 

Od ponad 10 lat produkując Autobusy budujemy swoją pozycję na rynku ciesząc się zaufaniem wśród coraz większej rzeszy Naszych zadowolonych klientów!

 

RODO 

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W świetle powyższego informujemy, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest  „Sprintcar s.c. Jarosław Reszke Waldemar Żuk”
ul .Wejhera 10, 84-252 Orle, NIP:588-236-85-48, REGON:221148177. Z Administratorem można kontaktować się, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul .Wejhera 10, 84-252 Orle lub email : jaroslaw.reszke@sprintcar.pl

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
 ul .Wejhera 10, 84-252 Orle lub email : jaroslaw.reszke@sprintcar.pl

3.Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lif. F RODO, tj w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora .

4.Dane zawierają w szczególności imię i nazwisko, dane osobowe, adres wysyłki, numer telefonu, adresu e-mail, NIP, ewentualnie inne podane przez Państwa dane. W przypadku firmy Państwa dane mogą również pochodzić lub być uzupełnione o dane z bazy danych CEIDG, bazy danych Wojewódzkich Urzędów Statystycznych lub bazy podmiotów gospodarczych KRS. Wszelkie zbierane przez nas dane przetwarzamy zgodnie z celem, w jakim zostały  one zebrane oraz na podstawie właściwych przepisów prawa. Podstawą uprawniającą nad do przetwarzania Państwa danych jest Państwa zgoda.

5.Dane osobowe będą przetwarzane przez  Administratora danych oraz przez upoważnionych pracowników firmy Sprintcar s.c. Jarosław Reszke Waldemar Żuk w szczególności:
1) na podstawie art.6 ust..1 lit w celu a) lub b) w celu:
a)umożliwienia płatności drogą elektroniczną
b)potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres korespondencyjny lub poczty elektronicznej (e-mail)
c)obsługi Państwa próśb, żądań i zapytań
2). Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sprintcar s.c. Jarosław Reszke Waldemar Żuk lub na podstawie odrębnej zgody [tj] na podstawie art.6 ust. 1 lita) w celu:
a)marketingu produktów lub usług własnych ,
b)organizowania i przeprowadzania akcji  marketingowych
c)dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, windykacji należności, postępowań sądowych
d)prowadzenia analiz sprzedaży produktów, analiz funkcjonalności
e)przechowywania danych w celach archiwalnych jak wynika to z obowiązujących nas terminów ustawowych dotyczących przechowywania dokumentacji   i zapewnienia bezpieczeństwa
f) marketingu bezpośredniego produktów będących w ofercie firmy Sprintcar s.c. Jarosław Reszke Waldemar Żuk
3)W określonych  sytuacjach odbiorcą Pani/Pana danych mogą być również współpracujące z nami, zaufane firmy, zapewniające nam usługi kurierskie lub pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne ,wyłączenie w zakresie niezbędnym do wykonania ich zadań .

6. Na podstawie zgody :
1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
3)prawo żądania od Administratora usunięcia danych
4)prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego  interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
6) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwe ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, które dane dotyczą lub ze względu  na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
 W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7)prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

Prawa wymienione  w pkt 1-5) i 7) powyżej można zrealizować m.in. poprzez  kontakt z Administratorem (adres i dane kontaktowe podane na wstępie) lub poprzez kontakt
z „Sprintcar s.c. Jarosław Reszke Waldemar Żuk” (adres podany na wstępie, prosimy o dopisek „Ochrona danych osobowych”).
7.Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez  okres niezbędny do :
a)obsługi posprzedażowej (np. obsługi reklamacji)
b)zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Sprintcar s.c. Jarosław Reszke Waldemar Żuk
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych lub innych ustaw);
2)Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Sprintcar s.c. Jarosław Reszke Waldemar Żuk
na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
3)Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
4)Dane mogą być przechowywane w celu zapobieganiu nadużyciom, dla potrzeb statystycznych i archiwizacyjnych w okresie obowiązujących nas przepisów podatkowych lub zdarzenia powodujące konieczność ich przetwarzania. Po tym czasie i pod warunkiem braku obowiązku dalszego ich przechowywania Państwa dane osobowe w naszych zbiorach zostaną usunięte lub zanonimizowane. 

 

Informujemy również, że:
 Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

                                                   

 

 • Filmy

 • Certyfikaty i Homologacje

   

   

   

   

   

  Firma SprintCar s.c. posiada Certyfikat ISO 2008:9001, potwierdzający wysoką jakość produkowanych busów.  
   

  Posiadamy Europejskie homologacje zgodnie z dyrektywą 2001/85/EC i 2007/46/EC w różnych wariantach.

  Na wykonane Autobusy wystawiamy dokument  COC 
  (COMPLETED VEHICLES EC CERTIFICATE OF CONFORMITY)

   

   

  Poniżej prezentujemy tylko nieliczną część z naszych homologacji i certyfikatów, których zastosowanie przy budowie autobusu są dla Państwa gwarancją jakości, bezpieczeństwa jak i gwarantującą długą i bezawaryjną eksploatację.

   

   

                   

 • Zdjęcia 360

 • Aktualności